Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2018

kechness
kechness
6117 e1cd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
kechness
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viayoubastard youbastard
kechness
“Jak usłyszę, że nie mam prawa być kurewsko przybita, bo są tacy, którzy mają gorzej, wytłumaczę panu, że to tak, jakby zabronić szczęśliwemu się radować, bo są tacy, którzy mają lepiej.”
— Remigiusz Mróz
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty

July 31 2018

kechness
Tylko w fantazjach wszystko przebiega po naszej myśli.
— Andrzej Depko "Chuć, czyli normalne rozmowy o perwersyjnym seksie"
Reposted frommajkey majkey viapatrzpodnogi patrzpodnogi
kechness

July 24 2018

kechness
1471 8713 500
kechness
0499 8eaa 500
Reposted fromowca owca viapatrzpodnogi patrzpodnogi
7513 844f
Reposted frompolaparis polaparis viapatrzpodnogi patrzpodnogi
kechness
2971 3d42 500
Reposted fromoll oll viapatrzpodnogi patrzpodnogi
kechness
kechness
4594 040a 500

July 17 2018

kechness
4415 f5bc 500
Reposted fromonakochago onakochago viapatrzpodnogi patrzpodnogi

July 16 2018

kechness
Tak jak ktoś kiedyś powiedział: gdy człowiekowi nie szkoda czasu, to prawie wszystkiego może się dowiedzieć.
— H. Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromsalato salato viacytaty cytaty
kechness
8595 3b72 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapatrzpodnogi patrzpodnogi

May 20 2018

kechness
7080 c58d
Reposted fromdeszcz deszcz viadobby dobby
kechness

May 17 2018

kechness
Dawniej dziewczęta rumieniły się, gdy się wstydziły. Dziś wstydzą się, że się rumienią.
— Właśnie.
Reposted fromniewychamowanee niewychamowanee viadobby dobby
kechness
kechness
7100 db2e 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl