Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2018

kechness
3517 9596 500
Reposted fromwszyscyumrzemy wszyscyumrzemy viawasteland wasteland
kechness
8768 a0e3
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadobby dobby
kechness
3969 5fa7
Reposted fromipo ipo viawasteland wasteland
kechness
I trzymaj mnie za rękę gdy śpię. Spać po prawej lubię mniej. A gdy będzie źle - nie puść mnie.
— "Karmelove" Marcelina & Piotr Rogucki
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viacytaty cytaty

November 26 2017

kechness
kechness
Lepiej przeprosić raz za dużo niż raz za mało.
Reposted fromawakened awakened viadobby dobby
kechness
Reposted fromjasminum jasminum viawasteland wasteland

November 20 2017

kechness
2156 c140
Reposted fromMiziou Miziou viadobby dobby
kechness
Najważniejszym powodem, dla którego ludzie nie osiągają tego, czego chcą, jest to, że sami nie wiedzą, czego chcą
— Harv Eker
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viadobby dobby
kechness
9896 24a1 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viadobby dobby
kechness
4080 24f8 500
Reposted fromnonperfect nonperfect viadobby dobby
kechness
To co jest między dwoma osobami , mogą zrozumieć tylko te dwie osoby.
— dokładnie.
Reposted fromchocoway chocoway viadobby dobby
kechness
8227 dd34 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabirke birke

November 11 2017

kechness
- Tak... prezenty przed odpakowaniem są najpiękniejsze - ciągnął profesor, śmiejąc się i potrząsając głową. - A cel jest najwspanialszy tuż przed tym, nim się go osiągnie. A ktoś, na kogo bardzo się czeka, jest najmilszy tuż przed tym, nim przyjdzie. To są właśnie te najlepsze chwile życia.
— Małgorzata Musierowicz, "Noelka"
Reposted fromcudoku cudoku viadobby dobby
kechness
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto viadobby dobby
kechness
4169 2ea6 500
- Radek Kotarski, "Włam się do mózgu" 
Reposted fromchlebemzkarbidem chlebemzkarbidem viacytaty cytaty
kechness
Twój pierwszy krok sprawi, że ona zrobi tysiąc kolejnych, ale musisz pokazać, że warto.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromoutoflove outoflove viadobby dobby
kechness
Dobrze, że jesteś. Nawet jeśli to "jesteś" oznacza wiele kilometrów i domów i ludzi stąd.
kechness
6437 9da7
kechness

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl