Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2017

2775 cd03 500
Reposted fromcroiea croiea viapatrzpodnogi patrzpodnogi

August 20 2017

kechness
1917 9164 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viawasteland wasteland
kechness

August 19 2017

kechness
kechness
Nie odtrącaj tych, którym na Tobie zależy, ze strachu, że ich skrzywdzisz albo że oni skrzywdzą Ciebie. Po co być człowiekiem, jeśli nie dopuszcza się żadnych uczuć?
— Sabaa Tahir: "Pochodnia w mroku"
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
kechness
0722 00f7
Reposted fromretaliate retaliate viawasteland wasteland
kechness
8430 9c52 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viawasteland wasteland

August 18 2017

kechness
4051 bfb5 500
Reposted fromdzulajj dzulajj viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
kechness
kechness
kechness
6152 5471
Reposted fromcalifornia-love california-love viasatyra satyra

August 14 2017

kechness
5523 361b 500
J.Żulczyk "ślepnąc od świateł" !!
3490 f0a9 500

blvckhermione:

pixelpiano:

Shit…wait…..wow…..tbh, this just turned my world view upside-down…..

That’s…..hmm🤔🤔

Reposted fromenchavez enchavez viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
kechness

August 10 2017

kechness
kechness
9709 4624
kechness
1741 64ea 500
A true revolutionary
Reposted fromdingens dingens viatak-czekam tak-czekam

August 08 2017

kechness
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse "Siddhartha"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
kechness
Nie ma nic gorszego niż człowiek, który się czegoś spodziewa...I którego nic nie spotyka.
— Federico Moccia
Reposted fromtosiaa tosiaa viaromantycznosc romantycznosc
kechness
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl