Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2017

kechness
Człowiek we łzach widzi źle, ale człowiek bez serca nie widzi nic.
— Błoński
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna viadobby dobby
kechness
  Wszyscy ci którzy uwielbiają herbatę, wiedzę, że nie tylko ona sama jest ważna, ale też KUBEK w którym ją pijesz. Dla kogoś kto przywiązuje się szybko do rzeczy, strata ulubionego kubka do herbaty to smutek. Ktoś kto tego nie pojmuje, nie wie nawet jak wielki.  
— kochałam ten kubek/psychodelic

October 16 2017

kechness
8248 37bd 500
Reposted fromoll oll viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
kechness
6491 8b80
Reposted fromtfu tfu viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

September 23 2017

kechness
9543 2f0c
Reposted fromwstawaj wstawaj viapatrzpodnogi patrzpodnogi

September 17 2017

kechness
1415 6916
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

September 16 2017

kechness
3824 33e5
kechness
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush
kechness
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów

September 02 2017

kechness
Dobrze jest tęsknić, gdy tęskni się z wzajemnością.
Reposted fromte-quiero te-quiero viazoou zoou
kechness
4084 7c1f 500
kechness
Last Wave
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viawasteland wasteland
kechness
0227 53e2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawasteland wasteland

August 21 2017

2775 cd03 500
Reposted fromcroiea croiea viapatrzpodnogi patrzpodnogi

August 20 2017

kechness
1917 9164 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viawasteland wasteland
kechness

August 19 2017

kechness
kechness
Nie odtrącaj tych, którym na Tobie zależy, ze strachu, że ich skrzywdzisz albo że oni skrzywdzą Ciebie. Po co być człowiekiem, jeśli nie dopuszcza się żadnych uczuć?
— Sabaa Tahir: "Pochodnia w mroku"
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl