Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 07 2018

kechness
5754 0e64 500
Reposted fromteijakool teijakool viapatrzpodnogi patrzpodnogi
kechness

March 06 2018

kechness

March 04 2018

kechness
2034 35e6 500
Reposted fromprzeciwdeszczowy przeciwdeszczowy viasatyra satyra

February 25 2018

kechness
6617 f1fa 500
Reposted fromtfu tfu viadobby dobby
kechness

- Trzy dni - rzekła. - Cóż to jest? 
- Trzy dni - powtórzył. Uśmiechnął się. - Mój Boże, trzy dni. Wyobrażenia nie masz, ile się może pozmieniać przez trzy dni. To strasznie długo.
- Cóż to jest trzy dni wobec całego życia? 
- Wiele. Czasem wszystko można stracić przez trzy dni.

— Hłasko
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viadobby dobby
kechness
3999 d838 500
kechness

February 18 2018

kechness
Reposted fromdobby dobby

February 08 2018

kechness
7583 287d 500
Reposted frompiehus piehus viadobby dobby
kechness
Reposted fromlululemony lululemony viadobby dobby
kechness
7945 78b3 500
Najpiękniejsze polskie święto ❤🍩🍴
Reposted fromdobby dobby

February 07 2018

kechness
8710 e9bb 500
Reposted fromdobby dobby vialady-blues lady-blues
kechness
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromcorvax corvax viasatyra satyra
kechness

Najbardziej zmotywowany człowiek to ktoś, kto bardzo potrzebuje toalety. Żadna przeszkoda nie jest w stanie go powstrzymać przed osiągnięciem celu.

Czy kiedyś słyszałeś następujące wymówki:

Zsikałem się, ponieważ:
- nie miałem czasu, żeby pójść do toalety
- byłem zbyt zmęczony
- straciłem nadzieję, nie wierzyłem, że zdążę
- oni mnie ciągle wyprzedzają, bo mają dłuższe nogi
- jestem za głupi, aby skorzystać z toalety
- to już ósmy raz; jakoś nigdy nie mogę zdążyć
- to nie dla mnie
- zapukałem do toalety, ale nikt mi nie otworzył
- zabrakło mi motywacji
- miałem doła
- nie stać mnie na chodzenie do toalety
- postanowiłem, że pójdę jutro
- czekałem, aż rząd się zmieni
- wysikam się od poniedziałku

— znalezione
Reposted fromonnomnom onnomnom viasatyra satyra
kechness
Nie wstydzić się siebie. To jest jedyna prawdziwa wolność.
Reposted fromfuckyourself fuckyourself viasatyra satyra
kechness
kechness
kechness
2008 42e0 500
Reposted fromswinkaszynka swinkaszynka viawasteland wasteland
kechness
Nie rób wszystkiego, co mówi ci serce, ale go słuchaj.
— znalezione
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl