Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2017

kechness
1002 fbcf
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viawasteland wasteland
2841 9118
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viawasteland wasteland
kechness
9797 9a75
Reposted fromloverdose loverdose viawasteland wasteland

June 11 2017

kechness
7118 4044
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
kechness
Nasze wyobrażenia mogą zepsuć coś prawdziwego
— M
Reposted fromkarmelowelatte karmelowelatte viacytaty cytaty

June 10 2017

kechness
3907 8d8a 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viawasteland wasteland
kechness
4686 5942
Reposted fromzajebela zajebela viawasteland wasteland
kechness
kechness

Robiąc po trochu każdego dnia możesz osiągnąć wiele.

kechness
2237 0266
Reposted fromstarryeyed starryeyed viapatrzpodnogi patrzpodnogi
kechness

June 03 2017

kechness
Tak, kobiety mają porąbany mózg. Tworzenie scenariuszy, rozbieranie prostej sytuacji na mikro albo nawet nano-kawałki, doprowadzanie do tego możliwych rozwiązań i myśli… to nasze hobby. 
Reposted fromcytaty cytaty viapatrzpodnogi patrzpodnogi

May 27 2017

kechness
1025 0990
Reposted fromLadykwa Ladykwa viatak-czekam tak-czekam
kechness
4088 9860 500
Reposted fromwsukience wsukience viayoubastard youbastard
kechness
Ernest Hemingway, laureat literackiego Nobla, siedział pewnego dnia w knajpie wśród przyjaciół. Z rozmowy o literaturze wywiązał się zakład – 10 dolarów dla tego, kto napisze najkrótszą smutną historię. Hemingway naskrobał coś szybko na serwetce. Sześć słów (po przetłumaczeniu wyszło mi siedem), dzięki którym wygrał:

„Do sprzedania: dziecięce buciki, nigdy nie używane.”
— Paweł Tkaczyk, "Niedziela narracjonistów: najkrótsza smutna opowieść", paweltkaczyk.com, 07.04.13
Reposted from1923 1923 viayoubastard youbastard
kechness
4779 e9f9 500
Reposted fromowca owca viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe

May 13 2017

kechness
8968 47e6 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viawasteland wasteland
kechness
kechness
5227 dd70
Reposted fromtfu tfu viapatrzpodnogi patrzpodnogi
kechness
Każdy coś widział. Każdego coś kiedyś wkurzyło, każdy kiedyś na krócej lub dłużej stracił apetyt.
— Andrzej Sapkowski, "Pani Jeziora"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl