Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2017

kechness
5603 bb82 500
Reposted fromoutofmyhead outofmyhead viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
kechness
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaromantycznosc romantycznosc
kechness
Na naszej planecie żyje pięć miliardów ludzi, tymczasem człowiek zakochuje się w jakiejś jednej osobie i nie wiadomo dlaczego, nie chce jej zmieniać na żadną inną.
— Jostein Gaarder
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaromantycznosc romantycznosc
kechness
2426 d4e8 500
kechness
1250 6c66
Reposted fromcloouds cloouds viaromantycznosc romantycznosc
kechness
7625 baa9 500
Reposted fromteijakool teijakool viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
kechness
5603 bb82 500
Reposted fromoutofmyhead outofmyhead viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
kechness
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaromantycznosc romantycznosc
kechness
Na naszej planecie żyje pięć miliardów ludzi, tymczasem człowiek zakochuje się w jakiejś jednej osobie i nie wiadomo dlaczego, nie chce jej zmieniać na żadną inną.
— Jostein Gaarder
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaromantycznosc romantycznosc
kechness
2426 d4e8 500
kechness
1250 6c66
Reposted fromcloouds cloouds viaromantycznosc romantycznosc
kechness
5603 bb82 500
Reposted fromoutofmyhead outofmyhead viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
kechness
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaromantycznosc romantycznosc
kechness
Na naszej planecie żyje pięć miliardów ludzi, tymczasem człowiek zakochuje się w jakiejś jednej osobie i nie wiadomo dlaczego, nie chce jej zmieniać na żadną inną.
— Jostein Gaarder
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaromantycznosc romantycznosc
kechness
2426 d4e8 500
kechness
5603 bb82 500
Reposted fromoutofmyhead outofmyhead viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
kechness
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaromantycznosc romantycznosc
kechness
Na naszej planecie żyje pięć miliardów ludzi, tymczasem człowiek zakochuje się w jakiejś jednej osobie i nie wiadomo dlaczego, nie chce jej zmieniać na żadną inną.
— Jostein Gaarder
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaromantycznosc romantycznosc
kechness
5603 bb82 500
Reposted fromoutofmyhead outofmyhead viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
kechness
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaromantycznosc romantycznosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl