Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 26 2019

kechness
6574 ce55 500
Reposted frompiehus piehus viasatyra satyra
kechness
kechness
8980 22e4 500
Reposted fromprzegrany przegrany viapatrzpodnogi patrzpodnogi
kechness
9539 8316
Reposted fromBabson Babson viapatrzpodnogi patrzpodnogi

May 03 2019

kechness
1624 a4ed
Reposted fromzciach zciach viatak-czekam tak-czekam
kechness
4555 e6fb 500
Reposted fromnutt nutt viatak-czekam tak-czekam

February 17 2019

kechness
6488 45cb 500
Reposted frommarceline777 marceline777 viatak-czekam tak-czekam
kechness
kechness
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać uśmiechać się po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
kechness
Powietrze po deszczu - czujesz że żyjesz.
— Maceo Wyro
Reposted fromaskman askman viapatrzpodnogi patrzpodnogi
kechness
Jest coś niesamowitego w byciu nie w humorze. Wiesz, że jesteś wredna i źle ci z tym, ale nie możesz się opanować.
— F.G. Gerson "21 kroków do szczęścia"
Reposted frompimpmyheart pimpmyheart viapatrzpodnogi patrzpodnogi

August 17 2018

kechness
kechness
6117 e1cd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
kechness
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viayoubastard youbastard
kechness
“Jak usłyszę, że nie mam prawa być kurewsko przybita, bo są tacy, którzy mają gorzej, wytłumaczę panu, że to tak, jakby zabronić szczęśliwemu się radować, bo są tacy, którzy mają lepiej.”
— Remigiusz Mróz
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty

July 31 2018

kechness
Tylko w fantazjach wszystko przebiega po naszej myśli.
— Andrzej Depko "Chuć, czyli normalne rozmowy o perwersyjnym seksie"
Reposted frommajkey majkey viapatrzpodnogi patrzpodnogi
kechness

July 24 2018

kechness
1471 8713 500
kechness
0499 8eaa 500
Reposted fromowca owca viapatrzpodnogi patrzpodnogi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl